حکمت وجود منزل کعبه چیست؟ آیا وجود منزل کعبه بت پرستی محسوب نمی شود؟

[ad_1]

کعبه یک سنگ نشانى است که ره گم نشودحاجى احرام دگر بند ببین راه کجا است
ما کعبه را نمى‏پرستیم، بلکه همان طور که گفته مى‏شود تمام مساجد منزل‏ى خدا هستند، مسجدالحرام و کعبه نیز داراى این عنوان مى‏باشد. هدف دور خدا گردیدن و مطیع فرمان او بودن است و بسیارى از اماکن و اعمال عبادى نمادى جهت زنده نگهداشتن این هدف اصلى است.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا