[ad_1]

آثاری که برای سوره ها یا آیات قرآن و دعاها در روایات صحیح آمده است. براساس واقعیت و ارتباطی است که بین آن سوره یا دعا و اثری که بر آن مترتب شده می باشد البته تأثیر آن به نحو اقتضایی است. به این معنا که با رعایت رفع موانع و ملاحظه مصلحت و در زمان مناسب ان شاءالله قسمت خواهد شد و به قولی: «دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد».
ولى به هر حال آدم نباید از دعا و توسل مایوس شود؛ زیرا یکى از شرایط استجابت‏ دعا اصرار و پافشارى در درخواست‏ است.
امام صادق (علیهم السلام فرمودند: هیچ درى نیست که پى در پىکوبیده شود مگر اینکه بر آدم گشوده خواهد شد و چه بسا اجابت نشدن خواسته‏ها موجب بیدارى و تنبه آدم مى‏گردد و آدم با خود مى‏گوید: اگر تقصیرى هست از جانب من است و سعى مى‏کند خود را اصلاح کند و هیچ گاه آدم نباید از درگاه خدا و اولیاى الهى مأیوس گردد.
[ad_2]