. آیا حساب بانکى براى قرعه‏کشى، خمس دارد؟

[ad_1]

همه: چنانچه از درآمد کسب تهیه شده و یک سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.توضیح‏المسائل مراجع، م 1752؛ نورى، توضیح‏المسائل، م 1748؛ وحید، توضیح‏المسائل، م 1760؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 954.
تبصره. بر اساس نظر کسانى که معتقدند به «هدیه» خمس تعلق مى‏گیرد، با مبلغ پس‏انداز شده، چنانچه از راه هدیه به دست آمده باشد، باید سر سال خمس آن پرداخته شود.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا