آیا به پولى که براى تهیه خودرو به حساب ریخته مى‏شود، خمس تعلق مى‏گیرد؟

[ad_1]

امام، سیستانى، تبریزى، صافى و وحید: خمس دارد.امام، استفتاءات، ج 1، س 98؛ دفتر: سیستانى، تبریزى و وحید.
مکارم: اگر به عنوان پیش خرید به حساب ریخته است، خمس ندارد و چنانچه به صورت ودیعه باشد، خمس دارد.دفتر مکارم.
بهجت، نورى، فاضل و خامنه‏اى: چنانچه خودرو مورد نیاز بوده و تنها راه تهیه آن، واریز نمودن پول به حساب است، خمس ندارد.بهجت، وسیلهالنجاه، م 1389؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 704؛ خامنه‏اى، اجوبه، س 883؛ دفتر نورى.
تبصره 1. باید توجه داشت، پولى که به سازمان مربوطه ریخته مى‏شود، چنانچه سود داشته باشد و یک سال از آن بگذرد، به آن خمس تعلق مى‏گیرد.
تبصره 2. حکم بالا به خودرو اختصاص ندارد؛ بلکه هر گونه وسیله مورد نیازى را که به صورت ثبت نام خریدارى شود، شامل مى‏شود.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا