نمی دانم واقعا آیا به تحصیل علاقه دارم یا نه؟

[ad_1]

اگر خودتان نمى‏دانید که آیا به تحصیل علاقه دارید یا نه؟ ما چگونه با همین یک جمله یا حداکثر یک نامه کوتاه بتوانیم علاقه‏تان را تشخیص داده به شما اطلاع دهیم. براى این امر اطلاعات بیشترى نیاز است و یا اگر مشاور مورد اعتمادى در دانشگاه یا جاى دیگر سراغ دارید کمک بگیرید. در مکاتبه بعدى توضیحات بیشترى از احوال خود و تواناییها و موفقیت‏هاى گذشته خود براى ما بنویسید.
دو نکته قابل توجه:
1- پس از دقت کافى و توجه به آنچه در جواب‏هاى بالا به عرضتان رسید، اگر فعالیتى را شروع کردید و در وسط راه، هدف مهمترى را تشخیص دادید مى‏توانید پس از اطمینان یافتن از اهمیت آن در صدد دسترسى به آن برآیید و این نشانه رشد وکمال است چرا که آدم قابل انعطاف است.
2- در انتخاب اهداف جزیى نباید آنچنان شک و تردید داشت که فرصت‏ها به سرعت از دست برود و نتوانید از آنها به خوبى استفاده کنید. بلکه در تصمیم‏گیرى‏هاى مهم و سرنوشت‏ساز باید کمال دقت را داشت ولى در جزئیات زندگى اگر بیش از اندازه حساس باشید به شکلى که دچار اختلال در انجام فعالیت‏هایتان شود مشکل‏زاست و باید از آن اجتناب کرد به هر حال افراط و تفریط هر دو نشانه جهل است و مردود.
[ad_2]

دکمه بازگشت به بالا