صبر و حوصله را باید تمرین کرد!

صبر و حوصله

صبر که سفارش‌دادنی نیست!

زمین‌های کشاورزی را دیده‌ای‌؟! کشاورزان زمان زیادی صرف می‌کنند خاک را غنی کنند تا هنگام کاشت و داشت، محصول خوب رشد کند؛ یعنی کلی زمینه‌سازی برای برداشت یک محصول خوب. چگونه است که نوبت به دل آدمی که می‌رسد همه انتظار دارند با جمله اول مربی، نهایتاً با جمله دوم، دیگر متربی متخلق به آن اخلاق حسنه شده بلکه یکی از ملکات نفسانی‌اش شود؟!

یکی از سختی‌های کار تربیتی صبر و حوصله فراوانی است که در این کار نیاز است و این یعنی عشق به هدایت مخلوق. یکی از بهترین مربیان انسان‌ها انبیاء عظام بودند. حضرت نوح ۹۵۰ سال از عمرش را صرف این کار کرد. حضرت ابراهیم (ع) از ترفندهای زیادی استفاده کرد تا دست آخر مردم را به خودشان برساند که…

صبر و حوصله سفارش‌دادنی نیست! صبر را باید ایجاد کرد؛ باید تمرین کرد…

دکمه بازگشت به بالا