عده ازدواج موقت

زنى که نُه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر صیغه شود؛ مثلًا یک ماهه یا یک ساله، چنانچه شوهرش با او نزدیکى نماید و مدّت آن زن تمام شود، یا شوهر مدّت باقی مانده را به او ببخشد، در صورتى که حیض مى بیند، باید به مقدار دو حیض و اگر حیض نمى‏بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خوددارى نماید.

برای آگاهی بیشتر از فتاوای مراجع عظام تقلید می توانید به توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 526 مراجعه نمایید.

دکمه بازگشت به بالا