آیا یادگیری احکام شرعی واجب است؟

توضیح المسائل

(وجوب و لزوم یادگیری مسائل شرعی)

(مسأله 11) مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد واجب است یاد بگیرد.

 این مسأله در رساله آیت الله فاضل نیست.

* * * * *

سیستانی: مسأله – بر مکلف لازم است مسائلی را که احتمال می دهد به واسطه یاد نگرفتن آنها در معصیت – یعنی ترک واجب یا فعل حرام – واقع می شود یاد بگیرد.

زنجانی: مسأله – مسائلی را که انسان احتمال عقلائی می دهد به آنها احتیاج پیدا کند و نتواند احتیاط کند، باید پیش از عمل آنها را یاد بگیرد تا در هنگام عمل بر خلاف وظیفه شرعی خود رفتار نکند.

مکارم: مسأله – هر کس باید مسائلی را که معمولاً مورد احتیاج او واقع می شود یاد گیرد یا طریقۀ احتیاط آن را بداند.

وحید: مسأله – مسائلی را که انسان معمولاً به آنها مبتلا می شود، واجب است یاد بگیرد.

منبع: توضیح المسائل مراجع

دکمه بازگشت به بالا