خر دجّال چگونه حیوانی است؟

خر دجّال چگونه حیوانی است؟

سوال

خر دجّال چگونه حیوانی است؟

پاسخ

معمولاً طبق یک سابقه ذهنی عامیانه با گفتن واژه دجال ذهن ها متوجه شخص معین یک چشمی با جثّه افسانه ای با برنامه های مخصوص به خود که پیش از انقلاب بزرگ مهدی ظهور خواهد کرد، می شود. ولی همان گونه که از ریشه لغت دجال از یک سو و از منابع حدیث از سوی دیگر استفاده می شود، دجال منحصر به یک فرد نیست بلکه عنوانی است کلی برای افراد پر تزویر و حیله گر، و پر مکر و فریب و حقّه باز که برای کشیدن توده های مردم به دنبال خود از هر وسیله ای استفاده می کنند.
در حدیث معروفی از پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ روایت شده است که هر پیامبری بعد از نوح پیروان خود را از فتنه دجال بر حذر داشت، من نیز شما را بر حذر می دارم.[1] البته هیچ مانعی ندارد که یک دجّال بزرگ در رأس همه آنها باشد.
 به هر تقدیر یکی از نشانه های دجال که در بعضی روایات ذکر شده این است که همراه او یک الاغ (مرکب) سفید تندرویی است که هر گام او یک میل است و به سرعت زمین را طی می کند.[2]
می گویند از هر موی الاغ دجال، آوازی به گوش می رسد و آن آوازها باعث جذب شدن مردم سست، ایمان و ناپرهیزکار می شود و اصل او از اصفهان یا بجستان یا خراسان نشان داده اند.[3] در این باره درکتاب های عالمان شیعه حدیثی وجود ندارد. و اهل سنت درباره خر دجال، حدیث تقل کرده اند و به نظر ما هیچ یک از این احادیث درست نیست و نمی توان به آنها اعتماد کرد.
 
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)، آیت الله مکارم شیرازی.
2ـ دادگستر جهان، آیت الله ابراهیم امینی.
 
پی نوشت ها:
[1]. صحیح ترمذی، باب ماجاء فی الدّجال، ص42.
[2]. مکارم شیرازی، ناصر، حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)، ص175.
[3]. آخرین امید، ص323.

خر دجّال چگونه حیوانی است؟ / مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

دکمه بازگشت به بالا