چرا باید قبل از ظهور امام زمان حوادث تلخی مانند سفیانی اتفاق افتد؟ و این که در احادیث آمده که یَملأ الارض عدلاً وقسطاً کما مُلئت ظلماً و جوراً. آیا منظور این است اگر زمین پر از عدل باشد دیگر ظهور نخواهند کرد؟

چرا باید قبل از ظهور امام زمان حوادث تلخی مانند سفیانی اتفاق…

سوال

چرا باید قبل از ظهور امام زمان حوادث تلخی مانند سفیانی اتفاق افتد؟ و این که در احادیث آمده که یَملأ الارض عدلاً وقسطاً کما مُلئت ظلماً و جوراً. آیا منظور این است اگر زمین پر از عدل باشد دیگر ظهور نخواهند کرد؟

پاسخ

پاسخ بخش اول سئوال:
1. در روایات معتبر معصومین (علیهم السلام) رویدادهای قبل از ظهور پیشگوئی شده است تا اینکه روح انتظار و امید همواره در بشر زنده و امر ظهور حتمی و محقق جلوه نماید. از این روی پیشگویی معصومین از حوادث و علائم پیش از ظهور لطفی از ناحیه ایشان و به مصلحت بشر است.
2. علائم و حوادث تلخی چون دجّال و سفیانی از مقوله هست است و نه از مقوله باید. یعنی این طور نیست که باید فساد و فسق دجّال صفتان صورت پذیرد تا ظهور انجام بگیرد بلکه فساد و تباهی ایشان صورت می پذیرد و بعد از آن ظهور به وقوع می پیوندد. به عبارت دیگر از آنجا که علم آغاز و انجام عالم در دست معصومین می باشد، تنها ائمه گزارشی از رخدادها و حوادث قبل از ظهور همچون دجال و سفیانی داده اند؛ نه آنکه دعوت و سفارش به فسق و فجور دجال صفتان و سفیانی منش ها کرده باشند. بنابراین بیان رویدادهای قبل از ظهور توسط ائمه(علیهم السلام) صرف یک پیشگویی از اوضاع و احوالات مستکبرین و معاندین و مفسدین می باشد.
و البته مجال یافتن امثال سفیانی برای جنایت و فساد نتیجه محروم ماندن جامعه جهانی از نعمت امام ظاهر است و این محرومیت نیز جزای سستی انسان ها در فراهم کردن زمینه های ظهور امام معصوم ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ است. بنابراین وقوع حوادث تلخی مانند خروج سفیانی شرط ظهور حضرت نیستند بلکه معصومین –علیهم السلام- به ما خبر داده اند وقتی چنین حوادثی رخ داد هنگامه ظهور امام زمان(ع) است.
 پاسخ بخش دوم سوال:
1. فلسفه بعثت پیامبران و نزول کتاب های آسمانی هدایت و سعادت بشر بوده است لکن خود کامگی و ستم پیشگی عده ای از انسان های قلدور و گردن کش. عامل ظلم و جور و مانع ایجاد عدالت و سعادت بشر بوده است از این روی خاستگاه وجود ظلم و جور و فراگیر شدن آن,وجود ستم پیشگان می باشند نه اراده الهی. زیرا خداوند همواره بشر را به سعادت و حقیقت و عدالت دعوت کرده است.
2. بشر همواره به خاطر جهل و غفلت و تبعیت از حکام جائر, فرصت هدایت هادیان را به شکل جهانی آن, از ایشان گرفته از این روی بر طبق فلسفه غیبت خداوند اراده کرده آخرین وصی رسول خاتم را ذخیره نموده تا به دست او فلسفه بعثت انبیاء یعنی ایجاد قسط و عدل و در نهایت سعادت و کمال بشر را محقق سازد زیرا در غیر این صورت نقض غرض از هدف خلقت که همانا اجرای توحید محض است حاصل می آید.
3. پر شدن جهان از ظلم و جور به معنی این نیست که همه افراد و انسان ها ظالم و فاسد باشند زیرا همواره انسان هایی حق طلب و عدالت خواه در طول تاریخ زندگی بشرفراوان بوده اند. بلکه پر شدن عالم از ظلم و فساد به دست عدهء معدودی محقق می شود از این روی این طور نیست که ظلم و جور همه چیز و همه کس را فرا گرفته و همه را ظالم و ستمگر کند تا امام مهدی ظهور نماید! بلکه همین قدر که مدیریت جهان به دست ستمگران است فراگیری ظلم و جور صدق می کند. وانگهی خواست الهی به عنوان یکی از ارکان امر ظهور مقدم بر علائم و قواعد ظهور می باشد هم چنانکه در بعضی از روایات آمده است که اگر خداوند بخواهد می تواند امر ظهور را در یک شب اصلاح نماید.
4. هیچگاه زمین به نحو تام قبل از ظهور پر از عدل نخواهد شد زیرا بینش عمیق برای مدیریت جهان تنها ازعهده شخص معصوم بر خواهد آمد چه اینکه غیر معصوم در طول تاریخ زندگی بشر چنین حالتی را حتی در سطح یک کشور به وجود نیاورده است چه رسد در سطح جهان. از این روی تحقق چنین امری نا ممکن خواهد بود. به علاوه سیر تاریخی زندگی بشر و غفلت و جهالت حاکم بر بشریت و وجود حکام جور و ستم پیشه ,پر شدن عالم از ظلم و فساد را اجتناب نایذیر کرده است.

چرا باید قبل از ظهور امام زمان حوادث تلخی مانند سفیانی اتفاق افتد؟ و این که در احادیث آمده که یَملأ الارض عدلاً وقسطاً کما مُلئت ظلماً و جوراً. آیا منظور این است اگر زمین پر از عدل باشد دیگر ظهور نخواهند کرد؟ / مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

دکمه بازگشت به بالا