انقلاب های نجات بخش چگونه می توانند زمینه ساز ظهور باشند؟

انقلاب های نجات بخش چگونه می توانند زمینه ساز ظهور باشند؟

سوال

انقلاب های نجات بخش چگونه می توانند زمینه ساز ظهور باشند؟

پاسخ

این نوشتار درصدد بررسی این موضوع است که آیا انقلاب های نجات بخش می توانند زمینه ساز برای انقلاب نهائی تاریخ و حکومت واحد جهانی باشند یا نه؟ لذا لازم است ابتدا به بیان ماهیت چنین انقلاب هائی پرداخته و سپس اصل موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
در مورد چنین انقلاب هائی باید گفت، معمولاً انقلاب هائی که در دنیا به وجود می آیند در ابتدا شعار حمایت از مستضعفین و برخورد با مستکبرین و ظالمین جامعه را داشته و ادعای برپائی عدل در جامعه را دارند، ولی پس از پیروزی به خاطر نداشتن رهبران وارسته و شایسته و همچنین نداشتن مبانی فکری و اعتقادی کامل و همه جانبه نگر، نه  تنها نمی توانند به شعارها و ادعاهای خود جامعه عمل بپوشانند، بلکه خود نیز به تدریج از آن مسیر اولیه منحرف شده و همان شیوه حکومت های نا صالح را در پیش می گیرند. بنابراین منظور از انقلاب های نجات بخش، انقلاب هائی است که اصول خود را فراموش نکرده و حقیقتاً در پی بسط عدالت بوده و از آرمان های خود دور نشوند، همچنین دارای مبانی اعتقادی و فکری متقن و قابل دفاع بوده و بر طبق آن اصول حرکت نمایند.
و اما در مورد زمینه ساز بودن چنین انقلاب هائی باید گفت که این ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم می توانند یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز ظهور و تشکیل حکومت واحد جهانی باشند زیرا:
اولاًً: نفس وقوع چنین انقلاب هائی باعث آگاهی مردم و دمیده شدن روح امید در آنان می شود و مردم شاهد به بن بست رسیدن روش های استعماری بوده و ذلت ابر قدرتهای مادی و ناکارآمدی امکانات آنها را در برابر خواست مشروع ملتها نظاره گر می شوند، و باور می کنند که وقوع حکومتی واحد در دنیا بر اساس معیارهای اخلاقی و انسانی ممکن می باشد  و لذا منتظر و آماده وقوع امری چنین عظیم می شوند.
ثانیاً: این انقلاب ها می توانند به صورت برنامه ریزی شده و هدفدار کارهای اساسی انجام دهند که زمینه ساز آن مهم باشد، که در این نوشتار به نمونه هائی از آن ها اشاره می شود.
1. ارائه الگوی حکومتی: برپائی و ارائه یک حکومت در بخشی از دنیا بر اساس عدل و انصاف و رعایت اصول انسانی همراه با پیشرفت و تأمین نیازهای معنوی و مادی مردم به گونه ای که همگی متوجه گردند که وقوع حکومتی که تمام جوانب تعالی بشر را در نظر بگیرد ممکن است، یکی از کارهائی است که چنین انقلاب هائی می توانند انجام دهند. و در این صورت است که ملتها خواستار وقوع چنین حکومتی در سراسر عالم شده و آمادگی هایی نیز در آنان بوجود خواهد آمد.
2. بالا بردن سطح فرهنگ و شعور اجتماعی مردم: از آنجائی که خداوند نمی خواهد بشر را مجبور به پذیرش حق نماید و منتظر آن است که مردم جهان به سطحی از فرهنگ و شعور اجتماعی برسند که بدانند مسأله نژاد یا مناطق مختلف جغرافیائی، ارزش نبوده و نمی تواند بشر را از هم جدا سازد، و از نظر اجتماعی نیز از ظلم و ستم نظام های موجود خسته شده و تلخی زندگی مادی و تک بعدی را احساس کنند و در نهایت خود، حق را طلب نموده و مقدمات اجرائی حق و عدالت را فراهم سازند، انقلاب های نجات بخش می توانند این تحولات را ایجاد کرده، حق و حقیقت را کاملاً برای دنیا تبیین نمایند و شیوه اجرائی حق و عدل را هم نشان دهند و ناکارآمدی مکاتب و حکومتهای صرفاً مادی را برای مردم روشن سازند و همچنین مردم را نسبت به این مطلب آگاه سازند که تمام جنایت هائی که در عالم رخ می دهد به خاطر وجود حکومت های متعدد و در عین حال ناصالح است، و در صورت وجود یک حکومت واحد جهانی که متکی و مبتنی بر ارزش های انسانی،‌ ایمان، اخلاق و عواطف بشری است و فردی معصوم آن را اداره می کند دیگر از این مصائب و جنایت ها خبری نخواهد بود.
3. آمادگی نظامی و جذب نیروهای شایسته و کارآمد: هر چند با ظهور حضرت مهدی (عج) و ارائه برنامه ها و اهدافشان، توده های مردم به آن حضرت روی آورده و در خدمت او خواهند بود، اما درگیری و نبرد با بسیاری از زورمداران و ظالمین دنیا غیر قابل اجتناب و حتمی خواهد بود، ضرورت درگیری و نبرد بایستگی آمادگی و تجهیز را با خود دارد، باید از الآن به فکر افراد و تجهیزات بوده و با تهیه ی نیرو و اسلحه در اندیشه ی روز مصاف حق و باطل بود، لذا علاوه بر 313 نفر از برگزیدگان و نخبگان که ارکان حکومت آن حضرت را تشکیل می دهند لازم است که عده ای خود ساخته تحت عنوان سربازان آن حضرت که در رده های مختلف اطاعت اوامر آن حضرت را نمایند وجود داشته باشند. «هم اطوع من الامه لسیدها؛[1]اطاعت شان از امام(ع) از فرمانبرداریّ کنیز در برابر مولایش بیشتر است.» افرادی که «اگر به کوه ها روی آورند آن ها را قطعه قطعه می کنند.[2]» دل های شان چون پاره های آهن شده است.[3] کسانی که در اوردگاه رزم حضرت را چون نگینی در برگیرند و جان خویش را سپر بلایش کنند «یحفون به ویقونه بانفسهم فی الحرب؛[4] در میدان رزم گِردش می چرخند و با جان خود او را محافظت می کنند.» و در این رسالت بزرگ همراه و همپای امام باشند. «بهم ینصر الله امام الحق[5]؛ و هم چنین لازم است که امکانات و تجهیزات لازم نیز فراهم گردد تا وعده خداوند به دست منتظران تحقق یابد.
انقلاب های نجات بخش می توانند با جذب و تربیت نیروها و آماده نمودن ادوات و تجهیزات لازم در زمینه سازی برای دولت کریمه مهدوی نقش بسزائی را ایفا نمایند.
4. آشنا نمودن مردم با وجود منجی و مصلح حقیقی: ظهور مصلح جهانی از امیدها و اعتقادات پیروان ادیان الهی است. نظر به اینکه دنیا روز به روز به سمت ظلم و ستم و خونریزی و بی عدالتی پیش می رود و هرلحظه انسان هامنتظر  اصلاح جامعه و دنیا هستند باید آنان را به وجود مصلح واقعی، که از نظر شیعه حضرت مهدی (عج) می باشد، آشنا نمود و آنان را به آمدن این یگانه حجت خداوند مژده داد، باید به معرفی شخصیت آن حضرت و عملکرد ایشان در دوران حکومت شان و وضعیت جهان و جامعه‌ انسانی در زمان حکومت او پرداخت تا جهانیان با این مصلح حقیقی بشر آشنا و عطش به آن مایه حیات در آنان شدت یابد و تقاضای ظهور آن حضرت اولین آروزی زندگی و اولین دعای حقیقی آنان گردد.
بدین منظور انقلاب ها و حکومت های صالح می توانند با بهره گیری از امکانات روز به معرفی و تبیین سنجیده و حساب شده مسائل مربوط به شخصیت و مقام و منزلت آن حضرت و کلیه مسائل مربوط به ایشان و حکومتشان بپردازند، و این باید از مهم ترین سیاست های راهبردی این انقلاب ها و حکومت های دینی باشد.
مطالبی که تا کنون بیان گردید دلائلی هستند مبنی بر اینکه انقلاب های نجات بخش می توانند از مهمترین عوامل زمینه ساز برای ظهور منجی و تشکیل حکومت صالح جهانی باشند، اما مهم ترین دلیلی که ثابت می کند چنین انقلاب هائی از جمله ی زمینه ها، و زمینه سازهای ظهور می باشند روایات متعددی است که از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین ـ علیهم‎ السلام ـ در این باب وارد شده است. رسول اکرم(ص) می فرمایند:
مردمی از شرق قیام می کنند و زمینه را برای انقلاب جهانی (حکومت) مهدی (عج) فراهم می سازند. [6] هم چنین امام باقر ـ علیه‎ السلام ـ می فرمایند:
گویا می بینم مردمی در شرق قیام کرده و حق را طلب می کنند، حق را به آن ها نمی دهند، دوباره حق را می طلبند به آن ها داده نمی شود وقتی مردم اوضاع را چنین دیدند شمشیرهای خود را بر شانه می گذارند، در این حال سردمداران حکومت حاضر می شوند حق آن ها را بدهند که دیگر مردم قبول نمی کنند تا اینکه قیام می کنند و حکومت تشکیل می دهند و آن را جز به صاحب شما (امام زمان (عج) )تحویل نمی دهند…[7]
این دو روایت و روایات دیگر هر چند بر این مطلب که این انقلاب ها در چه زمانی و مشخصاً به دست چه کسانی واقع خواهند شد تصریحی ندارند اما به طور قطع دلالت بر این مطلب دارند که قبل از ظهور حضرت ولی عصر (عج) انقلاب یا انقلاب هائی رخ خواهد داد که زمینه ساز و فراهم کننده مقدمات ظهور آن حضرت می باشند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عصر زندگی؛ علی کورانی
2. خورشید مغرب؛ محمد رضا حکیمی.
3. چشم اندازی به حکومت مهدی(عج)، نجم الدین طسبی.

پی نوشت ها:
[1] . امام صادق ـ علیه‎ السلام ـ، مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، 1384 هـ ق، ج52، ص 308.
[2] . امام سجاد ـ علیه‎ السلام ـ کامل سلیمان، یوم الخلاص، بیروت، اعلمی، 1415، ص 223، (به نقل از بشاره الاسلام، ص 225.)
[3] . همان.
[4] . امام صادق ـ علیه‎ السلام ـ بحارالانوار‌، پیشین، ص 308.
[5] . همان.
[6] . متقی الهندی، کنزالعمال، تحقیق شیخ بکری حیانی، بیروت، موسسه الرساله، ج14، ص 236، حدیث 38657، یزدی حائری، علی، الزام الناصب، قم، مکتبه الرضی، ج2، ص 14.
[7] . نعمانی، ابوزینب، کتاب الغیبه، ‌ترجمه: محمد جواد غفاری، قم، صدوق، 1376، ص 383، بحارالانوار، پیشین، ص 243.

انقلاب های نجات بخش چگونه می توانند زمینه ساز ظهور باشند؟ / مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

دکمه بازگشت به بالا