حدیث زیر در مورد امام زمان (عج) به چه معنایی است؟ «افضل الاعمال انتظار الفرج».

حدیث زیر در مورد امام زمان (عج) به چه معنایی است؟ «افضل الاع…

سوال

حدیث زیر در مورد امام زمان (عج) به چه معنایی است؟ «افضل الاعمال انتظار الفرج».

پاسخ

معنای حدیث مورد نظر این است که «برترین عمل ها انتظار فرج است». اما سوال اساسی این است که چرا انتظار برترین عمل‌هاست. برای پاسخ به این سوال باید ببینیم حقیقت انتظار چیست و انتظار چه آثار و نتایجی دارد.
حقیقت انتظار چشم به راهی و امید به آینده است.[1] البته چشم براهی و امیدی که همراه با حرکت و پویایی و سازندگی است، نه انزوا و گوشه‌گیری و به همین خاطر در سخنان پیشوایان دینی از انتظار به «عمل» تعبیر شده است.[2]
بنابراین شخصی که منتظر ظهور امام زمان ـ علیه السّلام ـ است ، هم از نظر معنوی خود را تقویت می‌کند، زیرا می‌داند کسانی خواهند توانست با امام معصوم ـ علیه السّلام ـ همراهی کنند که از نظر معنوی با آن حضرت سنخیت و تناسب داشته باشد. هم از نظر جسمی خود را آماده کند تا در روز ظهور در رکاب حضرت با دشمنان خدا مبارزه کند. هم از بدی‌ها و پلیدی‌ها پرهیز می‌کند، زیرا او منتظر است با ظهور امام مهدی ـ علیه السّلام ـ بدی‌ها و تباهی‌ها ریشه کن شوند، و هم خود را به فضایل اخلاقی می‌آراید زیرا زمان ظهور وقت گسترش فضایل اخلاقی است و آن که منتظر گسترده‌ شدن فضایل است خود را به آنها می‌آراید.
و از آنجا که از جمله شرایط ظهور آمادگی مردمی و فراهم شدن یاران مؤمن و کارآمد است. منتظر تلاش می‌کند فضایل را در جامعه گسترش دهد و با جدیت و کوشش یاران و سربازان توانمندی برای حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ تربیت کند و از این طریق زمینه را برای ظهور آن امام مهربان فراهم نماید.
بنابراین انتظار واژه‌ای است با یک دنیا معنی و منتظر واقعی با انتظار، به معنویت، آمادگی جسمی، پرهیز از رذایل اخلاقی، آراسته شدن به فضیلت‌ها و زمینه‌سازی و سازندگی می‌رسد و به همین خاطر انتظار بهترین عمل‌هاست.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. خورشید مغرب، محمد رضا حکیمی.
2. نگاهی دوباره به انتظار، مجید حیدری نیک.

پی نوشت ها:
[1]. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، وزارهارشاد اسلامی، چاپ اول، 1371، ج 12، ص 168.
[2]. حیدری نیک، مجید، نگاهی دوباره به انتظار، تهران، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، چ اول، 1381، ص 20.

حدیث زیر در مورد امام زمان (عج) به چه معنایی است؟ «افضل الاعمال انتظار الفرج». / مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

دکمه بازگشت به بالا