Ultimate magazine theme for WordPress.

در بهشت هیچ لغو و بیهوده و وسوسه اى وجود ندارد . پس چگونه شیطان آدم و حوا را وسوسه کرد و فریب داد ؟

پاسخ :
جـنتى که آدم و حوا در آن قرار داشتند جنت خلد نبود بلکه چنانکه در برخى روایات آمده است از جنات دنیا بود . بـه هـمـیـن دلـیل است که همه آنها از آن جنت اخراج شدند در حالیکه از جنت خلد کسى اخراج نمى شود .
آنچه از آیات دیگر قرآن و روایات استفاده مى‏شود، باغى که آدم در آن مسکن گزید، بهشت موعود نبوده است زیرا:
الف)آن بهشت، براى پاداش است و آدم هنوز کارى نکرده بود که استحقاق پاداش داشته باشد. ب)کسى که به بهشت وارد شود، دیگر خارج نمى‏شود. «وَ ما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِینَ» (حجر، 48) ج)در آن بهشت، امر و نهى و ممنوعیّت و تکلیف نیست، در حالى که آدم از خوردن درخت نهى شد. به علاوه در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز آمده است که بهشت آدم، بهشت موعود نبوده است.