آیا در زمان ظهور امام زمان عدالت کاملاً برقرار خواهد شد اگر این باشد که جنایت وجود نداشته باشد تکلیف شغل هایی مانند ارتش،و… چه می شود؟

آیا در زمان ظهور امام زمان عدالت کاملاً برقرار خواهد شد اگر …

سوال

آیا در زمان ظهور امام زمان عدالت کاملاً برقرار خواهد شد اگر این باشد که جنایت وجود نداشته باشد تکلیف شغل هایی مانند ارتش،و… چه می شود؟

پاسخ

پدید آمدن شغل های متعارف در جامعه انسانی بر اساس احتیاج مردم به یکدیگر است. و چون شرایط حاکم بر اجتماع بشر و نیز نیازهای افراد به همدیگر، متغیّر و متنوّع به شمار می آید، شغل ها نیز متغیّر و متنوع اند یعنی مردم در مواردی شغل های قدیمی را ترک می کنند و به شغل جدید رو می آورند و گاهی نیز علاوه بر شغل های قبلی، شغل های دیگری نیز به وجود می آورند و این موضوع را می توان از اصولی برشمرد که همیشه بر روابط اجتماعی مردم حاکم بوده اند.
به یقین پس از ظهور حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ جامعه بشری به کلّی دگرگون می شود یکی از شاخصه های این دگرگونی گسترش عدالت، امنیّت و عقلانیّت در تمام گیتی است.
پیامبر اکرم حضرت محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ در این باره می فرماید: خداوند توسط حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ گرفتاری ها را از امّتش رفع، و بندگان را با عبادت پر می کند، عدالتش همه جا را فرا می گیرد، پروردگار، توسط بندگانش، دروغ و دروغگویی را نابود می کند و روح درّندگی و ستیزه جویی را از بین می برد. و ذلّت بردگی را از گردنشان بر می دارد.[1]
بنابراین می توان گفت: با فراگیر شدن عدالت، امنیّت و رفاه که مولود رشد ایمان و عقلانیّت مردم است بسیاری مشاغل و مراکز امنیتی که برای توسعه و تحکیم امنیّت اجتماعی مردم تأسیس شده است تغییر می کند یعنی چه بسا برخی آن ها تعطیل شود یا از آن ها در برآوردن نیازهای دیگری به تناسب آن زمان استفاده شود. اما این مسأله موجب نمی شود مردم بی کار شوند و در فقر و مشکلات اقتصادی فرو روند. زیرا امام مهدی ـ علیه السّلام ـ کارها را آن گونه سامان می دهد که حتی در جامعه نمی توان کسی را یافت که مستحقّ استفاده از صدقه باشد یعنی آن حضرت «به گونه ای مال و ثروت را بین مردم افزونی می بخشد که اگر کسی به انگیزه صدقه دادن، مالی بردارد و اعلام کند نیازمندان از آن بردارند، کسی به او نمی گوید من احتیاج دارم».[2]
گفتنی است هر چند در عصر ظهور، عدالت و امنیت، جهانی و فراگیر است اما چه بساافرادی در مواردی (به شکل موردی) جرائم و خلاف هایی را انجام دهند زیرا در هر صورت انسان همیشه موجودی مختار و انتخاب گر است شاید فرد یا افردی در مواردی به سبب غلبه هوای نفس ستمی بر کسی روا دارد یا گناه دیگری انجام دهد که می بایست به علّت آن مجازات شود از اینرو به یقین در حکومت جهانی حضرت مهدی ـ علیه السّلام ـ ، تشکیلاتی وجود دارد که بین مردم دادرسی کند و حافظ امنیت عمومی باشد و اصولاً این گونه تشیکلاتی همیشه برای جامعه بشری لازم است اما در عصر ظهور به علّت گسترش عدالت و امنیت و نیز تقویت ایمان و عقلانیت مردم به این گونه تشکیلات در حدّ گسترده مانند عصر غیبت نیاز نیست. و اما درباره نیروهای نظامی و ابزار و تجهیزات جنگی می توان گفت: روایات فراوانی وجود دارد که عصر ظهور را عصر ایمان، عقلانیّت، عدالت، امنیّت و صلح جهانی می داند و فقط یک حکومت و آن هم حکومت اسلامی در تمام جهان پدید می آید و دشمنان اسلام نابود می شوند، از این رو نیروهای مسلّح و تجهیزات نظامی کاربرد عمده ای ندارند زیرا فضای جهان به گونه ای نیست که بین دو کشور یا دو منطقه گسترده جنگ نظامی صورت بگیرد بنابراین نیروها و تجهیزات نظامی در طریق سازندگی به کار می روند زیرا در آن زمان همه چیز در مسیر کمال و سازندگی است و چنانچه برخی ادوات جنگی هیچ کاربردی جز به راه انداختن ماشین جنگ نداشته باشند و امنیت جامعه را به خطر بیندازند قطعاً نابود می شوند.
خلاصه این که: عصر ظهور، عصر سازندگی و پیشرفت همه جانبه است، عصر ایمان ،عقلانیت، عدالت، امنیت و صلح جهانی است، در چنین عصری نه فقط مردم بی کار، فقیر و درمانده نیستند بلکه اگر به اقتضای شرایط آن عصر، مشاغلی را از دست بدهند به شغل هایی دست می یابند که دنیا و آخرت شان را آباد می کند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. نوید امن و ا یمان، آیت الله صافی گلپایگانی
2. نور الابصار، سید مؤمن شبلنجی

پی نوشت ها:
[1] . مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، چاپ بیروت، ج 51، ص 75.
[2] . کامل، سلیمان، یوم الخلاص یا روزگار رهایی، مترجم: علی اکبر مهدی پور، نشر آفاق، چاپ اول، ج 2، بخش چهاردهم، ص 597.

آیا در زمان ظهور امام زمان عدالت کاملاً برقرار خواهد شد اگر این باشد که جنایت وجود نداشته باشد تکلیف شغل هایی مانند ارتش،و… چه می شود؟ / مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

دکمه بازگشت به بالا