ثواب پولی که همسر با رضایت شوهر صدقه دهد

پرسش: پولی که همسر با رضایت شوهر و در غیاب وی به امر خیری کمک می کند، آیا ثواب آن به همسر نیز می رسد؟
پاسخ: 
خداوند، مهربان و دارای فضل و کرم بی نهایت است و نیت و عمل خیر را بی پاسخ نمی گذارد، از این رو اگر زن با اجازه شوهرش از پول وی در راه خیر مصرف کند، در مقابل عملش هر دو ثواب می برند. رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: “من دلّ علی خیرٍ فله مثل أجر فاعله؛ هر کس به کار خیری دلالت و راهنمایی کند، همانند انجام دهنده کار خیر اجر و پاداش دارد 1 “.
.1 محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، انتشارات دار الحدیث،قم،1381ه ش ، واژه خیر، شماره 5459

دکمه بازگشت به بالا