اعمالی که تکرار در آن شرط است

پرسش: اعمالی را که گفته شده است هر روز یا هر شب باید خوانده شود، آیا آن‏ها را باید تا آخر عمر انجام داد، اگر جواب منفی است، پس تا چه وقت باید ادامه داد؟
پاسخ: 
در احادیث آمده است: وقتی انسان بر انجام کار خیری تصمیم گرفت و آن را شروع کرد، بهتر است ادامه دهد تا زمانی که توان دارد. اینگونه اعمالی که تکرار در آنها شرط است خاصیت واثرشان در مداوم بودن آنهاست به همین جهت برای کسب کامل اثر، عمل را باید حداقل چهل روز انجام داد تا اثر آنرا مشاهده نماید واگر یکسال طول بکشد بهتر است ، سپس به عمل دیگری بپردازد چون در مدت یک سال شب قدر وجود دارد، از این رو می‏تواند از خیرات و برکات آن بهره‏مند شود” .1 در هر صورت واجب نیست حتی چهل روز هم ادامه دهد، بلکه می‏تواند عمل خیر را یک مرتبه انجام دهد، ولی اگر خواست بهره ی بیشترو کامل ببرد خوب است آن را ادامه دهد. 1
1.حسینی طهرانی، سید محمد حسین ‏،رساله سیرو سلوک منسوب به بحر العلوم‏، مشهد ، 1428 ق‏،ص28-30و220

دکمه بازگشت به بالا