سازمان وکالت که در منابع تاریخی آمده است و مربوط به زمان ائمه قبل از امام زمان (عج) است و در عصر امام هادی گسترش بیشتری پیدا کرده بود چیست؟ وکالت، تشکیلاتی بسیار سازمان یافته و منسجم بوده است. این ...