آياكسى‏ كه روزه واجب برعهده اوست مى‏ تواند روزه مستحبى به جا آورد؟

دکمه بازگشت به بالا