Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

احکام بانوان

استحاضه چیست

استحاضه چیستدر این پست استحاضه را تعریف می کنیم و همچنین در مورد اینکه استحاضه چیست توضیح خواهیم داد و تفاوت استحاضه قلیله ، متوسطه و کثیره را

حیض چیست

حیض چیستحیض چیست؟حیض، در اصطلاح خونی است که به طور معمول، هر ماه به مدت چند روز از رحم زنان - به خاطر تأثیر هورمون های تخمدان - خارج می شود و