Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

احکام بانوان

حیض چیست

حیض چیستحیض چیست؟حیض، در اصطلاح خونی است که به طور معمول، هر ماه به مدت چند روز از رحم زنان - به خاطر تأثیر هورمون های تخمدان - خارج می شود و