Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور برچسب

استخاره با تسبیح

احکام استخاره

احکام استخاره گرفتن بسیاری از افراد متدین و مومن در زندگی در کارهایشان مردد می شوند و برای کارهای مانند ازدواج و رفع تردید استخاره به قرآن و یا اینکه…

اقسام استخاره

اقسام و انواع استخاره در روایات ما انواع و اقسام استخاره گرفتن بیان شده است که مشهورترین آنها استخاره با قرآن و استخاره با تسبیح است که در ادامه…