اگر روزه‏ دار به نامحرم نگاه كند آيا روزه ‏اش باطل مى‏ شود؟

دکمه بازگشت به بالا