در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر احتمال دلخوری می رود

دکمه بازگشت به بالا