در چه مواردی دروغ بستن به خدا و پیغمبر روزه را باطل نمی کند

دکمه بازگشت به بالا