پرسش: دیدگاه دیگر ادیان و اندیشمندان جهان درباه امام حسین (علیه السلام) چیست؟ ارادتمندی زرتشتیان به ایام سوگواری حضرت ابی عبدالله(ع) و دهه محرم: مرحوم روح الامینی در کتاب خود در مورد جشن ها ایران باستان و زرتشتیان به ...