پرسش: دلیل جاودانگی و زنده مانده قیام امام حسین (ع) چیست؟ پاسخ اجمالی: بطور کلی قیام هایی که همیشه پایدارند دارای صفات خاص و ویژه ای هستند که تمامی این صفات در قیام امام حسین ( ع ) مشهود بود ...